dh-phongchay

Địa chỉ: 243 Khuất Duy Tiến, Quận Thanh Xuân, Hà Nội
Website: http://daihocpccc.edu.vn
Tel/Fax: 04.3 553 7511 – Fax: 04.35530757 – 04.3 5537511
Ký hiệu trường: PCH/PCS
Tiền thân của Trường Đại học PCCC là Tổ Giáo dục Phòng cháy chữa cháy thuộc Trường Công an Trung ương (9/1963 – 12/1965), sau đó trở thành Khoa Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy (12/1965 – 7/1971); Phân hiệu Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy (7/1971 – 9/1976); Trường Hạ sỹ quan Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy (9/1976 – 11/1984); Trường Cao đẳng Phòng cháy chữa cháy (11/1984 – 10/1999). Trước yêu cầu cấp thiết đáp ứng nhiệm vụ trong tình hình mới, đảm bảo phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước, ngày 14/10/1999 Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định 203/1999/QĐ-TTg thành lập Trường Đại học PCCC trên cơ sở Trường Cao đẳng PCCC. Trường có nhiệm vụ đào tạo cán bộ PCCC trình độ đại học và các trình độ thấp hơn; bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ về PCCC; Nghiên cứu khoa học về PCCC phục vụ cho yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội.

Trong quá trình xây dựng và phát triển, đặc biệt là trong thời kỳ đổi mới, Trường ĐH PCCC đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, được xã hội tín nhiệm và đánh giá cao. Trường đã tập trung củng cố tổ chức, xây dựng, phát triển đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục; xây dựng chương trình, nội dung đào tạo; củng cố, biên soạn hệ thống giáo trình tài liệu phục vụ dạy và học, đầu tư xây dựng cơ sở vật chất phục vụ học tập, nghiên cứu…. Đẩy mạnh các hoạt động nghiên cứu khoa học, ứng dụng kỹ thuật và công nghệ PCCC, là thành viên của Hiệp hội các trường đại học, cao đẳng và thành viên của Câu lạc bộ khoa học các trường đại học kỹ thuật Việt Nam; Không ngừng mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế với các nước như: Nga, Nhật Bản, Belarus, Singapore, Trung Quốc…trong lĩnh vực đào tạo để nâng cao trình độ nghiệp vụ PCCC. Đặc biệt, hiện nay, Trường ĐH PCCC là trường duy nhất trong hệ thống các trường Công an nhân dân mở rộng phạm vi đào tạo cho các đối tượng ngoài ngành Công an (hệ dân sự) ở hai bậc đại học và trung cấp. Trường là cơ quan chủ quản của Tạp chí PC&CC – Tạp chí về lĩnh vực PCCC duy nhất hiện nay ở Việt Nam thuộc hệ thống báo chí của lực lượng Công an nhân dân.

Với truyền thống 35 năm xây dựng và trưởng thành, Trường ĐH PCCC thực sự là trung tâm đầu ngành về đào tạo và nghiên cứu khoa học – công nghệ PCCC trong các trường đại học kỹ thuật nói chung và ngành Công an nói riêng, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế – xã hội, phục vụ đắc lực sự nghiệp công nghiệp hóa – hiện đại hóa của đất nước.

Mô hình tổ chức của Trường Đại học PCCC hiện nay có 22 đơn vị gồm 04 Khoa, 06 Bộ môn, 08 Phòng, 03 Trung tâm, 01 Ban Quản lý dự án và Tạp chí PC&CC.

Chức năng

Trường ĐH PCCC có trách nhiệm đào tạo cán bộ phòng cháy, chữa cháy trình độ đại học và các trình độ thấp hơn; bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ về phòng cháy, chữa cháy; nghiên cứu khoa học về phòng cháy, chữa cháy phục vụ cho yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội.

Nhiệm vụ
 
Đào tạo cán bộ có trình độ đại học và các trình độ thấp hơn về phòng cháy và chữa cháy; bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho lực lượng làm công tác phòng cháy, chữa cháy trong Công an, các ngành, đoàn thể và các tổ chức kinh tế, chính trị, xã hội theo quy chế văn bằng của Nhà nước.

Chủ trì, phối hợp với Cục Cảnh sát Phòng cháy, Chữa cháy và cứu nạn cứu hộ; với các đơn vị liên quan đề xuất Bộ trưởng ban hành mục tiêu, chương trình đào tạo, bồi dưỡng chuyên ngành phòng cháy, chữa cháy cho từng bậc học, hệ học và tổ chức thực hiện chương trình đào tạo, bồi dưỡng đã được Bộ ban hành.

Trực tiếp biên soạn và phối hợp với Cục Cảnh sát Phòng cháy, Chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, các đơn vị có liên quan biên soạn, nghiệm thu và đưa vào sử dụng các loại giáo trình và tài liệu phục vụ dạy học; Tổng kết kinh nghiệm về các mặt công tác giảng dạy, học tập và công tác quản lý của trường; Hoàn thiện mục tiêu, đổi mới nội dung, chương trình và phương pháp đào tạo, gắn quá trình đạo tạo của trường với xã hội và thực tiễn công tác chiến đấu, xây dựng lực lượng Phòng cháy và chữa cháy, cứu nạn cứu hộ.

Tổ chức tuyển sinh, quyết định điểm chuẩn tuyển sinh, chiêu sinh theo phân cấp của Bộ, đào tạo và cấp bằng tốt nghiệp, chứng chỉ cho học viên theo quy định. Điều động học viên ra trường theo chỉ tiêu, kế hoạch của Bộ trưởng Bộ Công an.

Tổ chức thực hiện các chế độ, điều lệnh, điều lệ quy định của Bộ trưởng; Quản lý và thực hiện chế độ chính sách đối với cán bộ, giáo viên, công nhân viên và học viên theo phân cấp của Bộ trưởng Bộ Công an.

Xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ mọi mặt cho đội ngũ cán bộ, giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục theo tiêu chuẩn chức danh đã được quy định; Nghiên cứu đề xuất Bộ trưởng Bộ Công an quyết định công nhận giáo viên kiêm chức của nhà trường; Mời chuyên gia, cán bộ khoa học ngoài ngành tham gia giảng dạy, nghiên cứu khoa học theo nhiệm vụ của Trường; Cử giáo viên của trường giảng dạy các môn học về phòng cháy, chữa cháy cho các trường trong và ngoài ngành Công an nhân dân.

Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan nghiên cứu các đề tài khoa học giáo dục, khoa học – kỹ thuật về phòng cháy, chữa cháy phục vụ cho yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội; Nghiên cứu ứng dụng các thành tựu khoa học – kỹ thuật về phòng cháy, chữa cháy vào công tác giảng dạy, học tập. Tham gia chữa cháy khi được Bộ  Bộ Công an trưng dụng.

Quản lý tư liệu giáo khoa và tổ chức thông tin khoa học nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy phục vụ công tác giảng dạy, học tập, nghiên cứu khoa học về phòng cháy, chữa cháy và cứu hộ cứu nạn.

Thực hiện các mặt công tác hậu cần, quản lý cơ sở vật chất, thiết bị kỹ thuật, đồ dùng dạy học phục vụ công tác giảng dạy, học tập, nghiên cứu khoa học và sinh hoạt của cán bộ, giáo viên, học viên.

Thực hiện nhiệm vụ hợp tác quốc tế về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và nghiên cứu khoa học công nghệ về phòng cháy, chữa cháy theo quy định của Bộ trưởng Bộ Công an.

Thực hiện các nhiệm vụ khác có liên quan đến công tác đào tạo, bồi dưỡng của Trường do Bộ trưởng Bộ Công an và Tổng Cục trưởng Tổng cục XDLL CAND giao.

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 10.0/10 (1 vote cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: +1 (from 1 vote)
Đại Học Phòng cháy chữa cháy, 10.0 out of 10 based on 1 rating